คณะผู้บริหาร

  • Category: บุคลากร
  • Published: Thursday, 13 August 2020 06:44
  • Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​
  • Hits: 9125

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 

   

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล