ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (วันที่ 22-26 มีนาคม 2564)) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 142
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 464
ประกาศปรับรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 235
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 226
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 89
ประกาศผลการทดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 468
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2564)) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 127
กำหนดวันจัดตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ(Pre-Nuan) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 64 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1658
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 244
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 85
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่6) วันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 379
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 625
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การดำเนินการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 268
เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - Nuna) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 355
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 197
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 254
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 266
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่2) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 185
ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2564 Pre-Nuan Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 3070
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง งดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 157