ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 4
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 37
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 13
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 74
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 44
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 98
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 143
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 71
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 88
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 70
ประกาศ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนวิชาทหาร ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 85
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 62
ประกาศ รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 292
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 322
แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 238
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 451
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 772
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 441
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 211
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 191