ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ขั้นตอนการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักเรียนโครงการ “VACC2School” Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 153
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 76
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 77
ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ‘งดการเรียนการสอนออนไลน์’ ในวันที่ 6-10 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 79
นวลนรดิศ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 72
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 60
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 49
ประกาศผลการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 109
ประกาศการจัดการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 64
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 97
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 121
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 71
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 130
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 81
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 134
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 208
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 113
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 127
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 112
ประกาศ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนวิชาทหาร ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 133