เกี่ยวกับโรงเรียน

บุคลากร

Display # 
Title Author Hits
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 2352
ครูอัตราจ้าง Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 2844
ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว/เจ้าหน้าที่/พนักงาน Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 2666
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 3334
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 3067
กลุ่มสาระฯศิลปะ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 2638
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 2841
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 3412
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 4320
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ Written by ครูสุธี ภาระหันต์ 4264