วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  • Category: Uncategorised
  • Published: Monday, 10 August 2020 08:08
  • Written by Super User
  • Hits: 115

วิสัยทัศน์

"วิชาการล้ำเลิศ เชิดชูคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

บนพื้นฐานพอเพียง"

 

ปรัชญาโรงเรียน

"เรียนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ดำรงไทย"

 

คำขวัญโรงเรียน

"นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์"

 

อัตลักษณ์

"ผู้นำทำความดี"

 

เอกลักษณ์

"โดดเด่นและเป็นหนึ่ง"

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

"ดอกบุนนาค"