Wat Nuannoradit School

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1204
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1528
ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ‘งดการเรียนการสอนออนไลน์’ ในวันที่ 6-10 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1395
นวลนรดิศ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1413
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1391
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1152
ประกาศผลการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1313
ประกาศการจัดการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1113
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1228
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1223
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1101
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1304
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1171
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1194
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1255
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1254
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1159
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1146
ประกาศ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนวิชาทหาร ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1322
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1106