Wat Nuannoradit School

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 🔈โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด 1.ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 📂วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1126
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1461
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 📣 ข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วในการรับเอกสาร 🎒 นักเรียนต้องเตรียมกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประกอบการเรียน 👫 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ ชุดพละ ⏰ มาตรงตามเวลานัดหมายของแต่ละห้องเรียน (รับเอกสารแล้วกลับ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1389
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1237
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1572
ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ‘งดการเรียนการสอนออนไลน์’ ในวันที่ 6-10 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1421
นวลนรดิศ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1445
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1420
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1216
ประกาศผลการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1361
ประกาศการจัดการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1143
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1299
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1297
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1139
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1334
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1208
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1226
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1289
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1293
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1187