ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 497
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด Written by ครูสุธี ฐานา 644
แบบปักชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 1735
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ฐานา 802
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติและประเภทความสามารถพิเศษ Written by ครูสุธี ฐานา 636
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ(ฉบับที่ 2) 30เม.ย.64 Written by ครูสุธี ฐานา 492
การเข้าห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 684
เข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ ND Library Written by ครูสุธี ฐานา 1575
ประกาศรายชื่อห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 1060
ND Library ห้องสมุดออน์ไลน์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 538
แนวทางการการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ฐานา 607
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ฐานา 569
แนวทางการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 395
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (วันที่ 22-26 มีนาคม 2564)) Written by ครูสุธี ฐานา 526
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม Written by ครูสุธี ฐานา 877
ประกาศปรับรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา Written by ครูสุธี ฐานา 618
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ฐานา 516
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ฐานา 422
ประกาศผลการทดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 1266
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2564)) Written by ครูสุธี ฐานา 587