ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
📍ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง "ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์" จำนวน ๑ อัตรา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1558
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1194
📍ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง "ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์" จำนวน ๑ อัตรา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1220
ระเบียบการจัดสอบ Pre-Nuan 2565 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2627
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1304
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 17 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1513
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1175
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 4-14 มกราคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1450
ประกาศ เรื่อง แจ้งแนวปฎิบัติและดำเนินการของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1201
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 2/2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1342
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1310
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1159
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1143
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดนวลนรดิศกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึง 9 ธันวาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1426
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1520
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ และครูคณิตศาสตร์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1286
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 🔈โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด 1.ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 📂วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1191
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1502
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 📣 ข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วในการรับเอกสาร 🎒 นักเรียนต้องเตรียมกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประกอบการเรียน 👫 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ ชุดพละ ⏰ มาตรงตามเวลานัดหมายของแต่ละห้องเรียน (รับเอกสารแล้วกลับ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1451
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1279