ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ และครูคณิตศาสตร์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1325
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 🔈โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด 1.ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 📂วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1233
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1538
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 📣 ข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วในการรับเอกสาร 🎒 นักเรียนต้องเตรียมกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประกอบการเรียน 👫 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ ชุดพละ ⏰ มาตรงตามเวลานัดหมายของแต่ละห้องเรียน (รับเอกสารแล้วกลับ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2071
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1318
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1656
ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ‘งดการเรียนการสอนออนไลน์’ ในวันที่ 6-10 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1511
นวลนรดิศ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1547
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1494
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1317
ประกาศผลการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1790
ประกาศการจัดการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1234
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1542
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1524
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1279
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1419
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1298
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1318
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1486
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1400