ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
กำหนดวันจัดตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ(Pre-Nuan) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 64 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 2085
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ฐานา 614
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ Written by ครูสุธี ฐานา 485
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่6) วันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 948
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Written by ครูสุธี ฐานา 1122
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การดำเนินการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 Written by ครูสุธี ฐานา 837
เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - Nuna) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 749
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 579
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) Written by ครูสุธี ฐานา 878
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) Written by ครูสุธี ฐานา 766
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่2) Written by ครูสุธี ฐานา 576
ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2564 Pre-Nuan Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 8078
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง งดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ฐานา 714
ด่วน!! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ฐานา 616
ด่วน! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในเขตจัดหวังสมุทรสาครหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ฐานา 608
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ฐานา 1683
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา Written by ครูสุธี ฐานา 655
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) 1 อัตรา Written by ครูสุธี ฐานา 673
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูภาษาญี่ปุ่น) Written by ครูสุธี ฐานา 1302
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด Written by ครูสุธี ฐานา 603