ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
📍ประกาศ...รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์" จำนวน ๑ อัตรา Written by nikom 119
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Written by ครูสุธี ฐานา 867
ประกาศการปรับห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 345
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 248
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา (On-site) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 Written by ครูสุธี ฐานา 236
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ฐานา 174
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) Written by ครูสุธี ฐานา 177
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ฐานา 147
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 295
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ฐานา 110
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ฐานา 340
📣มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2565 Written by ครูสุธี ฐานา 384
โครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้ำใจนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ฐานา 314
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 Written by ครูสุธี ฐานา 4449
ประกาศผลการทดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Nuannoradit Pre-Entrance M.1 - 2022)) Written by ครูสุธี ฐานา 1325
📍ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง "ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์" จำนวน ๑ อัตรา Written by ครูสุธี ฐานา 589
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ฐานา 255
📍ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง "ตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์" จำนวน ๑ อัตรา Written by ครูสุธี ฐานา 271
ระเบียบการจัดสอบ Pre-Nuan 2565 Written by ครูสุธี ฐานา 1647
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 364