ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 17 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 248
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ Written by ครูสุธี ฐานา 226
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 4-14 มกราคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 191
ประกาศ เรื่อง แจ้งแนวปฎิบัติและดำเนินการของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 247
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ภาคเรียนที่ 2/2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 309
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป Written by ครูสุธี ฐานา 350
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 215
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ และครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ Written by ครูสุธี ฐานา 197
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดนวลนรดิศกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึง 9 ธันวาคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 195
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป Written by ครูสุธี ฐานา 317
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ และครูคณิตศาสตร์ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 341
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 🔈โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด 1.ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนลงชื่อยินยอมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 📂วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 257
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Written by ครูสุธี ฐานา 297
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 📣 ข้อปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วในการรับเอกสาร 🎒 นักเรียนต้องเตรียมกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประกอบการเรียน 👫 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ ชุดพละ ⏰ มาตรงตามเวลานัดหมายของแต่ละห้องเรียน (รับเอกสารแล้วกลับ Written by ครูสุธี ฐานา 436
แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 13-24 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 325
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ครูสุธี ฐานา 291
ประกาศปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ‘งดการเรียนการสอนออนไลน์’ ในวันที่ 6-10 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 260
นวลนรดิศ รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 331
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 237
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by ครูสุธี ฐานา 262