Wat Nuannoradit School

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตรจ้าง ครูคอมพิวเตอร์ Written by วรัญญา 1353
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by วรัญญา 997
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูวิทยาศาสตร์ Written by nikom 995
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การประกาศหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by nikom 990
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ครูวิทยาศาสตร์ Written by วรัญญา 960
ประกาศหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๒) Written by วรัญญา 990
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูดนตรีสากล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์ Written by nikom 1016
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปี ๒๕๖๕ Written by nikom 1365
📍ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง "ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล " จำนวน ๑ อัตรา Written by nikom 1039
📍ประกาศ...รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์" จำนวน ๑ อัตรา Written by nikom 1026
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2104
ประกาศการปรับห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1321
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1185
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา (On-site) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1203
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศหาผู้ประกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1084
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1091
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1042
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1569
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 990
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1234