ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศปรับรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1391
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1250
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 841
ประกาศผลการทดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2577
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2564)) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1070
กำหนดวันจัดตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ(Pre-Nuan) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 64 Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 2625
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1205
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1001
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่6) วันที่ 4 -11 กุมภาพันธ์ 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1448
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1700
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การดำเนินการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1456
เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (Pre - Nuna) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 1762
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบตามโครงการทดลองสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1047
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1393
ประกาศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1413
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่2) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1091
ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2564 Pre-Nuan Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 12644
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง งดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1323
ด่วน!! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1214
ด่วน! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในเขตจัดหวังสมุทรสาครหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1493