ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 379
ประกาศการจัดการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 234
แนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวัดนวลนรดิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 312
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 342
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการมอบหมายงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน Written by ครูสุธี ฐานา 233
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 393
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่28มิถุนายน-2กรกฎาคม2564 Written by ครูสุธี ฐานา 290
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่21-25มิถุนายน 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 328
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 394
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ฐานา 361
ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 290
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) Written by ครูสุธี ฐานา 275
ประกาศ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนวิชาทหาร ในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ Written by ครูสุธี ฐานา 369
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ Written by ครูสุธี ฐานา 246
ประกาศ รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 Written by ครูสุธี ฐานา 550
ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 679
แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Written by ครูสุธี ฐานา 448
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 823
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูจักรกฤษณ์ ผาแก้ว 1034
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ Written by ครูสุธี ฐานา 761