📍ประกาศ...รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์" จำนวน ๑ อัตรา

📍ประกาศ...รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์" จำนวน ๑ อัตรา