ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Author Hits
ทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2564 Pre-Nuan Written by ครูสยาม ศุภาลัยวัฒน์ 13440
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง งดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1395
ด่วน!! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดสถานศึกษา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1257
ด่วน! ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในเขตจัดหวังสมุทรสาครหยุดเนื่องจากเหตุพิเศษ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1537
หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 3772
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1673
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) 1 อัตรา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2052
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูภาษาญี่ปุ่น) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2895
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1883
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ครูภาษาญี่ปุ่น) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1868
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (ครูญี่ปุ่น) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 1889
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (พลศึกษา) Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 2230
ผลงานนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 4685
ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 3027
ข้อมูลนักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 17758
คณะกรรมการสภานักเรียน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 8615
ทำเนียบผู้บริหาร Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 14762
ข้อมูลอาคารสถานที่ Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 17860
ปฏิทินกิจกรรม Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 7848
หลักสูตรที่เปิดสอน Written by ครูสุธี ภาระ​หันต์​ 13123