ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปี ๒๕๖๕