กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา2566

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ได้กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม