การอบรมเชิงปฏิบัติการสัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เวลา 8.00น. - 12.00น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 บริเวณ 1