ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Display # 
Title Published Date Hits
โครงการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สวัสดีปีใหม่ 2565 31 December 2021 1807
8Xscore 24 December 2021 1251
กิจกรรมการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม.ต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 24 December 2021 1057
กิจกรรมการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย 09 December 2021 910
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 03 December 2021 751
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 01 December 2021 812
กิจกรรมการตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 26 November 2021 745
พิธีถวายราชสดุดีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 November 2021 1287
ประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนางชีโชติการาม 2564 21 November 2021 817
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง" 2564 19 November 2021 806