Wat Nuannoradit School

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2564))

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ประกาศวันที่ 19 ก.พ. 2564))