ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ประกาศหาผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕