กิจกรรมครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งมูลนิธิเราจะเป็นคนดี วันที่ 14 ก.ค.55 ณ ร.ร.ศึกษานารี