พิมพ์
หมวดหลัก: คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฮิต: 938

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
วิทยฐานะ  ::  ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท
ปริญญาตรี  ::  ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
ปริญญาโท  ::  สังคมวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์การเรียนรู้  ::  -