พิมพ์
หมวดหลัก: คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวด: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฮิต: 901

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
วิทยฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี
ปริญญาตรี  ::  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษบ.) สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  :: -
E-Mail  ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์การเรียนรู้  :: -