Events Calendar

Tuesday, May 05, 2020
No events were found

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดประกาศโรงเรียน กำหนดการต่างๆ คลิกที่นี่

ขอให้นักเรียนอ่านแนวทางการจัดสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศอย่างเคร่งคัด
และอย่าลืมสวมหน้ากาก+เว้นระยะห่างทางสังคม ในวันที่ดำเนินการสอบ

ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ คลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 รายละเอียดคลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 วิชาพื้นฐาน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม จีน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม ญี่ปุ่น รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม วิทย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนใหม่(เฉพาะม.2/3-2/10) ประจำปีการศึกษา 2563
และให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้องเพื่อรับฟังชี้แจงการเรียนออนไลน์ โดยจะมี QRCode ในใบรายชื่อนักเรยน ด้านขวา-บน
 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน-วัดผล) รับสมัคร 7-13 เมษายน 2563

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร(ปพ.2) ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนทางออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 3 มีนาคม 2563 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 003-2559-2560.pdf Download Details
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 002-2559-2560.pdf Download Details
 
นวัตกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 004-2559-2560.pdf Download Details
 
 ชุดกิจกรรมภูมิศาสตร์ตามวิธีสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องทวีปยุโรปและแอฟริกา รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.