Black Ribbon

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรเลีย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทรงพระเจริญ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย

จำนวน  5 อัตรา

 

รับสมัครระหว่างวันที่5 - 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

พิจารณา  วันที่ 25เมษายน2560

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

**********************************

1.       เพศชาย  มีอายุระหว่าง 30 – 60 ปี  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2.       มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.       มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก  เพราะประพฤติตัวไม่ดี

4.       ไม่เคยกระทำความผิดทางอาญา และต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก

5.       ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.       มีบุคลิกภาพ รูปร่าง ท่าทางเหมาะสมที่จะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ไม่อ้วน มีความคล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.       ต้องมีผู้รับรองความประพฤติ และต้องมีผู้ค้ำประกันเข้าทำงาน

8.       ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เป็นกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.)

9.       มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความพร้อม และรักในการบริการ มีความอดทน เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ

10.   ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน และโรคที่สังคมรังเกียจ พร้อมทั้งต้องมีใบรับรองแพทย์

 

-หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.       สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

3.       รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป

4.       สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน(สด.8) จำนวน 1 ชุด

5.       ใบรับรองแพทย์

 

หมายเหตุ บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไป

1.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนดให้ ห้ามละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

2.       จะละจุดที่รับผิดชอบก่อนที่มีผู้มารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้

3.       จะต้องมาเข้าเวรประจำจุดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเข้าเวร 15 นาที เพื่อรับมอบงาน

4.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนายจ้างโดยเคร่งครัด

5.       ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ทุกรูปแบบ

6.       ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากต้องการติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแลกบัตรที่ทางราชการออกให้ กับบัตรผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ เวลา เข้า-ออก และให้จอดรถในบริเวณที่จอดสำหรับผู้มาติดต่อราชการเท่านั้น

7.       ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

8.       ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนเข้ารับหน้าที่

9.       ห้ามละเลยการตรวจค้นสำหรับจุดหรือบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในโรงเรียนได้

10.   ให้เปิดประตูตามเวลาที่กำหนดดังนี้

ประตู 1 และประตู 3 บริเวณ 2 ประบริเวณ 1

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 05.00 น.

ปิด 07.50 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 09.00 น.

ปิดและล็อก 20.30 น.

ประตู 4 บริเวณ 2

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิด 06.00 น.

ปิด 08.45 น.

ปิดและล็อก 18.00 น.

 

***หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะได้รับการแจ้งจากหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย***

11.   มีหน้าที่เปิด – ปิดอาคาร ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

           

เวลาเปิด

เวลาปิด

จันทร์ – ศุกร์

06.00 น.

17.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-

ในกรณีที่มีการใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบให้เปิด – ปิดอาคารตามวันปกติ

 

 

       

12.   ต้องช่วยครูเวรประจำวันในการตรวจระเบียบนักเรียน และหลังจากเวลา 08.30 น. ต้องกักนักเรียน

มาสายเพื่อบันทึกตัดแต้มความประพฤติก่อนนำส่งห้องปกครองต่อไป

13.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดภารกิจต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทันที

 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา
 
 
accordion menu joomla

จำนวนผู้เยี่ยมชมล่าสุด

166604
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
205
535
2618
159406
16767
23933
166604
Your IP: 54.162.236.133
2017-06-29 07:24

 

 

 

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. หนังสือราชการ/คำสั่ง
  3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  4. เอกสารสำหรับนักเรียน
next
prev

Error: No articles to display

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
Hitz Battle On Tour Virqin RADIO 95.5 HITZ #955verginhitz
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรม "สดุดีสุนทรภู่ครูกวีสี่แผ่นดิน" วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมการจัดพานและประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการอบรมระบบโปรแกรมดูแลช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ รอบที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มอบเกียรติบัตรให้กับ นายธรรมธนภัทร์ รุ่งเลืองละออกุล และ เด็กชายกร ขำดำรงเกียรติ ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดนวลนรดิศจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ค่ายการอ่านสืบสานตามรอยพ่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
การประปานครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ SAVE WATER l WATER RANGER ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำปีที่ ๖ ตอน อย่าปล่อยให้หยดน้ำตายเปล่า ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับพระราชทานโล่รางวัลชมเชย หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
นวลนรดิศร่วมใจทำ “ดอกดารารัตน์” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ก่อนถวายให้พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะครูบรรจุใหม่ โยกย้าย และครูต่างชาติ วันอังคารที่ ๖ มืถุนายน ๒๕๖๐


Welcome To www.nd.ac.th

 June 2017
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

อากาศวันนี้

Thunderstorms

25°C

Bangkok

Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 29 Jun 2017

    Thunderstorms 31°C 25°C

  • 30 Jun 2017

    Thunderstorms 30°C 25°C

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 137 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.