คำสั่งแต่งตั้ง หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้ง หนังสือราชการ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

คำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนแบบพิเศษ และการจัดงานมหกรรมวิชาการ นวลนรดิศไทยแลนด์ ๔.๐
คำสั่งที่ 192/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต“เกษียณวารานุสรณ์ ปี ๒๕๖๐”
คำสั่งที่88/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง ปิดเรียนในวันทำการ วันที่ ๒๔ -๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
คำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่ ๑๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐
ประกาศ! โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มาตรการรักษาความปลอดภัย
แบบขออนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียน
แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งยามรักษาการณ์
 
 
Powered by Phoca Download

 

 

 

 

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 003-2559-2560.pdf Download Details
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 002-2559-2560.pdf Download Details
 
นวัตกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 004-2559-2560.pdf Download Details
 
 ชุดกิจกรรมภูมิศาสตร์ตามวิธีสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องทวีปยุโรปและแอฟริกา รายวิชา ส22104 สังคมศึกษา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 
 
 

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.