ทำเนียบผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
ผู้ควบคุม
\r\n
\r\n
\r\n

พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต)

\r\n

ผู้ควบคุม

\r\n

2433-2437

\r\n
\r\n
\r\n
ครูใหญ่
\r\n
\r\n

หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ)

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2437-2454

\r\n
\r\n
\r\n

พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์)

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2454-2462

\r\n
\r\n
\r\n

ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ)

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2462-2479

\r\n
\r\n
\r\n

นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2479-2484

\r\n
\r\n
\r\n

ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์)

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2484-2488

\r\n
\r\n
\r\n

นายโชค สุคันธวนิช

\r\n

ครูใหญ่

\r\n

2488-2490

\r\n
\r\n
\r\n
อาจารย์ใหญ่
\r\n
\r\n

นายสำเนียง ตีระวนิช

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2490-2496

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายถวิล สุริยนต์

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2496-2501

\r\n
\r\n

นายเดช เดชกุญชร

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2501-2506

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายทองสุก เกตุโรจน์

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2506-2507

\r\n
\r\n

นายทองหยิบ วิจิตรสุข

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2507-2515

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายชาลี ถาวรานุรักษ์

\r\n

อาจารย์ใหญ่

\r\n

2515-2518

\r\n
\r\n
ผู้อำนวยการ
\r\n
\r\n

นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2518-2522

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายเทพ เที่ยงตรง

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2522-2525

\r\n
\r\n

นายจรรยา มานิตกุล

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2525-2529

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2529-2531

\r\n
\r\n

นายสุชาติ ไชยมะโน

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2531-2533

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายเจริญ ทั่งทอง

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2533-2540

\r\n
\r\n

นายประเสริฐ อหิงสโก

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2540-2544

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2544-2545

\r\n
\r\n

นายพนัส พัฒนรัฐ

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2545-2548

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายประเสริญ ถาวรชัยสิทธิ์

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2548-2550

\r\n
\r\n

นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2550-2553

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายอำนวย พลชัย

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2553-2555

\r\n
\r\n

นายประเสริฐ ผุดผ่อง

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2555-2557

\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2557-2559

\r\n
\r\n

นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง

\r\n

ผู้อำนวยการโรงเรียน

\r\n

2559 - ปัจจุบัน

\r\n
  

Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.