ทำเนียบผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ผู้ควบคุม

พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชต)

ผู้ควบคุม

2433-2437

ครูใหญ่

หลวงสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง โกมลวิศ)

ครูใหญ่

2437-2454

พระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีระนันท์)

ครูใหญ่

2454-2462

ขุนการุญสิกขพันธ์ (บุญนาค พฤกษาชีวะ)

ครูใหญ่

2462-2479

นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ

ครูใหญ่

2479-2484

ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธุ์)

ครูใหญ่

2484-2488

นายโชค สุคันธวนิช

ครูใหญ่

2488-2490

อาจารย์ใหญ่

นายสำเนียง ตีระวนิช

อาจารย์ใหญ่

2490-2496

 

นายถวิล สุริยนต์

อาจารย์ใหญ่

2496-2501

นายเดช เดชกุญชร

อาจารย์ใหญ่

2501-2506

 

นายทองสุก เกตุโรจน์

อาจารย์ใหญ่

2506-2507

นายทองหยิบ วิจิตรสุข

อาจารย์ใหญ่

2507-2515

 

นายชาลี ถาวรานุรักษ์

อาจารย์ใหญ่

2515-2518

ผู้อำนวยการ

นายธีรพล วงศ์ธัญญากรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2518-2522

 

นายเทพ เที่ยงตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2522-2525

นายจรรยา มานิตกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2525-2529

 

นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2529-2531

นายสุชาติ ไชยมะโน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2531-2533

 

นายเจริญ ทั่งทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2533-2540

นายประเสริฐ อหิงสโก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2540-2544

 

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2544-2545

นายพนัส พัฒนรัฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2545-2548

 

นายประเสริญ ถาวรชัยสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2548-2550

นายแสงทอง ธัญญโกเศศสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2550-2553

 

นายอำนวย พลชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2553-2555

นายประเสริฐ ผุดผ่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2555-2557

 

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2557-2559

นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2559 - ปัจจุบัน

   

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

This is a bridge
This bridge is very long

Login Form

© 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Please publish modules in offcanvas position.