เพราะการเรียนรู้... หยุดไม่ได้
การเดินทางสะดวก ทั้งรถไฟฟ้า เรือ รถเมย์
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันเด็ก ปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ทวิศึกษา และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อและรหัสนักเรียนใหม่ สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2563
 - เลขที่ รหัสนักเรียนใหม่ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดคลิกที่นี่   

 - เลขที่ รหัสนักเรียนใหม่ ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดคลิกที่นี่ 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่าง)  ประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กำหนดการรับหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพืเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่  ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดประกาศโรงเรียน กำหนดการต่างๆ คลิกที่นี่

ขอให้นักเรียนอ่านแนวทางการจัดสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศอย่างเคร่งคัด
และอย่าลืมสวมหน้ากาก+เว้นระยะห่างทางสังคม ในวันที่ดำเนินการสอบ

ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ คลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 รายละเอียดคลิกที่นี่

         -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.1 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 วิชาพื้นฐาน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 ความสามารถพิเศษ รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม จีน รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม ญี่ปุ่น รายละเอียดคลิกที่นี่

         - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อฯ ม.4 เพิ่มเติม วิทย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new กระพริบ ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนใหม่(เฉพาะม.2/3-2/10) ประจำปีการศึกษา 2563
และให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ห้องเพื่อรับฟังชี้แจงการเรียนออนไลน์ โดยจะมี QRCode ในใบรายชื่อนักเรยน ด้านขวา-บน
 ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียน-วัดผล) รับสมัคร 7-13 เมษายน 2563

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวทางการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร(ปพ.2) ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง การปิดภาคเรียนและประกาศผลการเรียนทางออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 3 มีนาคม 2563 

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 3 มีนาคม 2563 


 

 


  

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 003-2559-2560.pdf Download Details
 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
 002-2559-2560.pdf Download Details
 
นวัตกรรมการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ค32101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 004-2559-2560.pdf Download Details
 
 
 
 
 
 1. ข่าวรับสมัครงาน
 2. หนังสือราชการ/คำสั่ง
 3. จัดซื้อ-จัดจ้าง
 4. เอกสารสำหรับนักเรียน
next
prev

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและครูอาวุโส ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
การรับสมัคร ทดสอบ และรายงานตัวนร. ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนวลนรดิศดำเนินการรับสมัคร ทดสอบ และรายงานตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๒
การประชุมผู้ปกครอง รับมอบตัว นร. ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รับมอบตัวนักเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เมื่อบ่ายวันนี้ (20 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักงาน ก.พ. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน' ให้แก่ ครูอาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตามโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จัดโดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ณ หอประชุม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ
ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสศึกษาดู ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนวลนรดิศ อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้ห้องรัฐบาลไทย ห้องสมุดดิจิตอล ห้องอาเซียน ห้องSmartClass Room ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง และห้องเรียนPre cadet เป็นต้น ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๒๙ ปี
มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๒๙ ปี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เกียรติเป็นประธาน ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ ๑๒๙ ปี” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการวิชาการ การแสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง และการแข่งขันในรายการต่างๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ภาคสังเกตการณ์(ค่าย๑) ศูนย์โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑
   การสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้น ตรี โท และเอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายภูริทัศน์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายภูริทัศน์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์“ วันศุกร์ที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมลอยกระทง และการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมลอยกระทง และการประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

     

     

      

     

     

    July 2020
    S M T W T F S
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31

    อากาศวันนี้

    Cloudy

    23°C

    Bangkok

    Cloudy

    Humidity: 72%

    Wind: 8.05 km/h

    • 04 Jan 2019

     Cloudy 30°C 22°C

    • 05 Jan 2019

     Cloudy 29°C 23°C

    Login Form (กรุณาใส่รหัสUsername และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ)

    สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศเท่านั้น

    Username :: รหัสแฟลชไดร์ฟ(Flash Drive) ที่ครูกรอกคะแนนแต่ละท่าน , Password :: ตามที่แจ้งในไลน์กลุ่มโรงเรียน หรือหากท่านลืมสามารถติดต่อได้ที่ครูสุธี

    © 2016 Your Wat Nuannoradit School. All Rights Reserved. Designed By Teacher Computer Nuannoradit School. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ Wat Nuannoradit School. 77 ถ.เพชรเกษม ซอย19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

    Please publish modules in offcanvas position.