ติดต่อครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน : นายมารุต วิศวพิพัฒน์ E mail : marut@nd.ac.th

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 77 เพชรเกษม19 คลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ติด 02-4082818 E-mail :: school@nd.ac.th