กำหนดการจัดงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ๑๒๕ ปี