โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 77 เพชรเกษม19 คลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ติด 02-4082818 E-mail :: school@nd.ac.th